SGK Bu Kişilere 4.473 TL Ödeyecek! Başvurmayanın Hakkı Yanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilen cenaze yardımı başvuruları alınmaya devam etmektedir. Bir defaya mahsus yapılan ve Kurum Yönetim Kurulu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kararlaştırılan bu ödemeler yapılır. Merhumun yakınlarına verilen bu yılki cenaze yardımı 1250 Türk Lirası olarak hesaplandı.

Bu kişiler SGK'dan tek tıkla 4.473 TL alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), beş yıl sonra yardım alma hakkı sona eren kişilere bir gün için de olsa cenaze yardımı adı altında ödeme yapmaktadır. Meslek hastalığı veya iş kazası sonucu vefat eden kişilere ödenen bu tazminatın başvuru koşulları belirlendi.

Cenaze Ödeneği Nasıl Alınmaktadır?

Cenaze ödeneği almak isteyenlerin ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine ve sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Sigortalının vefatının nüfus kütüğüne işlenmemesi halinde, sigortalının ölüm tarihini içeren ölüm belgesinin dilekçe ile birlikte verilmesi zorunludur.

Şartlar Belli

Meslek hastalığı veya iş kazası sonucu vefat edenlerin aileleri ile sürekli malullük aylığı, malullük aylığı veya yaşlılık aylığı alanların ailelerine cenaze yardımı yapılmaktadır. Ödeneği aşağıdaki kişiler alabilir. Bunlar:

  • Eşi
  • Çocukları
  • Anne ve babası
  • Kardeşleri

Öte yandan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca sigortalının cenaze ödeneği 2022 yılı için kişinin emekli maaşından az olmamak üzere 4.473,46 TL olarak belirlendi.

5510 sayılı Kanunun “Evlenme ve Cenaze Ödeneği” başlıklı 37. maddesine göre, “İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenin hak sahipleri Kurum Yönetim Kurulunca ve Bakan tarafından belirlenir. Cenaze Yardımı, Sürekli iş göremezlik geliri, maluliyet, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı alırken veya en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi tebliğ edilmiş olanlara Genel Müdürlükçe belirlenen oranda verilir. Cenaze yardımı, sigortalının eşine veya birinin yokluğunda çocuklarına, anne babasına veya kardeşlerine verilir. Üçüncü fıkrada sayılanlara cenaze ödeneğinin ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişilerce kaldırılması hâlinde, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgeye dayalı masraflar sigortalıya ödenir.

# emekli

09 Ara 2022 - 20:00 - Gündem