TÜSİAD Başkanı Turan O Tabloyu İşaret Etti! Olumsuzlukları Paylaştı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, olumsuz ekonomik ortamı değerlendirerek, "Politika faiz oranlarındaki düşüşe rağmen finansmana erişimin zorlaştığını algılıyoruz" dedi.

Turan, "Hammadde ve girdi fiyatlarının artmasıyla birlikte ihracat düşüş eğilimine girdi" diyerek TL'nin ciddi değer kaybı yaşadığına dikkat çekti.

Turan Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Girişim ve İş Adamları Konfederasyonu Adana Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 24. Girişimcilik ve İş Dünyası Zirvesi'ne Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan katıldı. Turan'ın konuşması, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları şöyle özetliyor:

"Yatırımlardaki yavaşlama nedeniyle istihdam beklentileri ideal hızda artmıyor. Sabit gelirliler ve yüksek enflasyona sahip olanlar için, yeterli çalışma olanakları geliştirilmediği takdirde ekonomik koşullar zorlaşabiliyor. Milletimizin yaşam standartlarını korumak ve eleştirmek için en az yüzde 4'lük bir büyüme yörüngesine girmesi gerekiyor. Büyüme, istihdam yaratma, gelir adaleti, dijital çağa ayak uydurma ve dijital çağa ayak uydurma gibi diğer tüm ekonomik hedefler maalesef yükselen enflasyonist ortam tarafından zorlaştırılıyor. Politika faiz oranlarındaki düşüşe rağmen finansman temininin giderek zorlaştığını gözlemliyoruz. Ek olarak ihracat gerilemeye başladı.”

Önemli Olan Dayanıklılığı Korumak

“Günümüzde küresel ekonominin getirdiği sorunları hafifletmek için geçici çözümler mevcuttur. Özünde, şu anda olan budur. Bu yeni zorluklar, yapısal sorunlarımızı şiddetlendiriyor. Yapısal sorunlarımızı çözersek, küresel ekonomiden gelen olumsuz şokların sonuçlarını çok daha hafif hissedeceğiz. Bu nedenle, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının ele alınarak direncinin artırılması ve dış tehditlere karşı savunmasının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu başarmak için üretim yapısını ithalata daha az bağımlı olacak şekilde değiştirmeli, daha yüksek teknolojili ürünlere geçmeli, çıktı verimliliğini ve katma değeri artırmalı ve ihracatta rekabet edebilirliği artırmalıyız.”

“Anadolu'nun heterojen yapısı, geniş tarihi, canlı ve girişimci ruhu, toplumsal değişim açısından en büyük avantajıdır. İnsanları sık sık umutlarına sahip çıkmaya ve üretimin potansiyeline inanmaya çağırıyorum. Yönetim organları ve yasalara dayalı güven oluşturalım. Milletimizin geleceğine güvenelim. Kurumların, yasaların, adaletin, temel özgürlüklerin, demokrasinin ve kamu yönetiminin amaçlanan şekilde üstünlüğünü sağlar. Kapsayıcı ve güvenilir kural ve düzenlemelerle gelir adaletinin sağlanması, harcamalarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, köken, dil, din, mezhep farkı gözetmeksizin herkesin özgürlük ve eşitlik içinde yaşamasının güvence altına alınması da mümkündür.”

04 Ara 2022 - 22:00 - Gündem